Malajsie-Info | Programy | Sipadan | Mabul | Layang Layang | Ubytování Sipadan-Mabul | Potápění Sipadan 
 Úvod
Nabídka:
 Expedice
Destinace:
 Egypt-Dahab
 Egypt-Safari
 Filipíny
 Kuba
 Malajsie
 Raja Ampat
 Sangalaki
 Súdán
 
 Fotografie
 O nás
 Kontakt

Malajsie

Doklady, víza
Cestuje se na cestovní pas ČR platný nejméně 6 měsíců po datu vstupu jeho držitelem na území Malajsie. Na základě ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti nepotřebují občané ČR vízum při cestách do Malajsie do 90 dní.
Při vstupu do Malajsie musí každý cizinec prokázat finanční způsobilost na dobu svého pobytu (není specifikováno - buď dostatečná hotovost, kreditní karta nebo šeky) a současně musí předložit potvrzenou zpáteční letenku či jízdenku.

Celní předpisy
Je přísně zakázáno dovážet a vyvážet zejména drogy, jiné omamné látky a pornografické výrobky. Porušení těchto předpisů má za následek tvrdé postihy, včetně nejvyššího trestu. Dále je zakázáno dovážet cokoliv z Izraele a níže uvedené druhy zboží ze všech států:
- zboží nesoucí potisk nebo reprodukci bankovek a mincí,
- vícebarevné kopírovací stroje,
- emblémy a hesla, která jsou proti zájmům státu, protimírová hesla atd.,
- ošacení nesoucí potisk nebo reprodukci verze Koránu nebo sečných zbraní,
- rozhlasové přijímače pracující v zakázaných MHz pásmech,
- toxické látky,
- živé či mrtvé korály s výjimkou klenotnického zpracování tohoto materiálu,
- všechna vývojová stadia ryb Piranha, želví vejce,
- veškeré zboží podobající se injekčním stříkačkám.
Zboží pro osobní potřebu s výjimkou alkoholických nápojů lze dovézt bezcelně. Dovoz alkoholických nápojů je zcela vyloučen.
Z Malajsie je zakázáno vyvážet cokoliv do Izraele. Dále je zakázáno vyvážet živé či mrtvé korály (s výjimkou klenotnického zpracování), želví vejce a rattan (pouze některé druhy).
Služby
Služby odpovídají ekonomickému boomu v teritoriu. V podstatě neexistuje nedostatek jakéhokoliv zboží. S přihlédnutím k potřebám a zvyklostem místního muslimského a hinduistického obyvatelstva se zejména většina potravin dováží z USA, Austrálie nebo evropských zemí, čemuž odpovídá vyšší cenová hladina.
Zdravotnictví
Zdravotnictví je v Malajsii na přijatelné úrovni. Je zde dostatek státních i soukromých nemocnic a klinik se značně rozdílnou úrovní poskytované péče. Některé soukromé nemocnice odpovídají běžné úrovni lékařských zařízení v západních zemích. Ceny v jednotlivých zařízeních jsou úměrné poskytovaným službám a úrovni státního či soukromého zařízení a mohou se tudíž pohybovat od několika set do několika desetitisíců Kč. Pouze konzultace u lékaře bez léků a ošetření stojí 10-100 USD. Všechny poplatky je nutné platit ihned po provedeném ošetření. V případě nutnosti hospitalizace v nemocnici se vyžaduje zaplatit zálohu kryjící předpokládaný pobyt v tomto zařízení (až 200 USD/den). Doporučuje se, aby všichni cestující do Malajsie byli připojištěni.
Očkování
Pro cesty do Malajsie není požadováno žádné očkování, avšak v poslední době se šíří nákaza žloutenky typu A. Proto lze doporučit očkování proti této nemoci. Též se vyskytuje tzv. horečka dengue (nemoc je přenášena infikovanými moskyty a projevuje se vysokými teplotami a otoky v místě bodnutí). V případě pozdního stanovení diagnózy je smrtelná. Velice častým je též výskyt malárie, a to především v období dešťů.
Malárie je v provinci Sabah rozšířena po celém území. Proti malárii neexistuje očkování. Chráníme vhodným oblečením, repelenty, omezením pobytu venku po setmění (pokus jsou přítomni komáři), v noci moskytiérou a konečně chemoprofylaxí.
Specifika, bezpečnostní situace apod.
Malajsijská vláda vede tvrdý boj proti drogám, čemuž odpovídají i místní zákony. Je zakázáno dovážet, vyvážet, vyrábět či distribuovat drogy nebo omamné látky. Porušení těchto zákonů má za následek nejvyšší trest, spíše výjimečně se vyměřuje dlouholetý trest odnětí svobody či doživotí. Na skutečnost, že převážení drog je v Malajsii trestáno smrtí, jsou všichni jednoznačně upozorňováni na všech hraničních přechodech a též i ve všech propagačních materiálech o Malajsii.

Největšé květ Raflesia

Měna:
Malajský ringgit (MYR)
dělí se na 100 senů.
Kurz 1 USD=3,7 MYR
Banky obvykle učtují provizi 5MYR, lze měnit u "money changers" bez provize, nutno však předem dohodnout kurz.

Důležitá telefonní čísla:
policie 999
ambulance 999
hasiči 94

Velvyslanectví ČR
v Kuala Lumpur:

Embassy of the Czech Republic
32,Jalan Mesra of Jalan Damai
55000 Kuala Lumpur
tel.:+603-2427185, 2413205,
fax: +603-2412727
mobilní.: +603 611-333044

CK PLANETA Tel.: 724 046 162, FAX: 596 626 305, safari@ckplaneta.cz